Glemselskurve

La oss si at du ikke vet noe om et emne før en forelesning begynner, da vet du 100% etter at den er ferdig. Dagen etterpå, hvis du ikke gjør noe med informasjonen fra foredraget, ikke leser det igjen eller tenker på det igjen, så vil du miste 50%-80% av det du lærte. Hjernen registrerer kontinuerlig informasjon og må avgjøre hva som er og ikke er nødvendig. Det som ikke er nødvendig glemmer hjernen. Etter en uke husker du enda mindre, og etter en måned er det kun 2%-3% igjen av det du satt med etter den opprinnelige timen. Det …

Continue Reading

Pomodoro

Pomodoro-strategien ble utviklet av Francesco Cirillo i slutten av 1980-tallet. Den fikk sitt navn etter kjøkkenuret som Francesco brukte, som var utformet som en tomat (på italiensk: pomodoro). Pomodoro hjelper deg å bruke din tid effektivt.

Continue Reading

Seks Tankehatter

Læringsstrategien Seks tenkehatter er utviklet av Edward de Bono, og handler om hvordan du tenker. De Bono kategoriserer tanker på følgende måte: Hvit: Informasjon, fakta – så mye som mulig uten tolkning og mening: objektiv Rød: Intuisjon, følelser: subjektiv Svart: Forbehold og forsiktighet: finne svakheter Gul: Håp, kreativitet, se det positive: finne muligheter Grønn: Ideer, løsninger: finne løsninger Blå: Organisering og meta-tenkning (tanker om tenkningen): se helheten Metoden tar hensyn til hvordan hjernen fungerer og går ut fra at hjernen påvirkes av kjemiske stoffer, som er forskjellige når vi er forsiktige og når vi er positive. Vi kan altså ikke …

Continue Reading

Fargekoding

I læringen brukes det veldig ofte bøker og digitale hjelpemidler. Bøkene eies ofte av skolen og man kan derfor ikke bruke fargekoding som læringsstrategi direkte i bøkene. Men det er mot sin hensikt: du går ikke på skole for at hjelpemidlene ser tilsynelatende ubrukt ut, men for å ta til deg fagstoff! Så spør gjerne om kopier av tekstene slik at du kan bruke de på en måte som hjelper deg effektivt i læringen.

Continue Reading

Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

Continue Reading

VØL og VØSLE

Bokstavene i akronymet VØL står for: V – Vet fra før Ø – Ønsker å lære (mer om) L – Det jeg har lært ‘VØSLE’ fokuserer på to begrep i tillegg, slik at det blir: V – Vet fra før Ø – Ønsker å lære (mer om) S – Slik vil jeg lære L – Det jeg har lært E – Evaluering Et viktigt mål for læringsstrategien er at du reflekterer over forkunnskapene dine, samt hva du ønsker å lære. Et VØL eller VØSLE-skjema trenger ikke å være komplett, men skal hjelpe deg å ta eierskap av din egen læring. …

Continue Reading

Tankekart

Et tankekart hjelper med å visualisere struktur og sammenheng. Det viser også det som er overordnet og underordnet av et begrep. Lager du et godt tankekart viser den også hvor balansert en tekst egentlig er. Et annet ord som er ofte brukt for tankekart er mind map. Tankekart er en nyttig læringsstrategi såvel under lesing, samt som «huskelapp» for å kjapt kunne se oversikten og helheten, f.eks rett før en test eller når man skal skrive en rapport.

Continue Reading