Metakognisjon

Metakognisjon handler om å tenke på å tenke.
Når du f.eks. lurer på hvorfor det er vanskeligere å gjøre hjemmeleksene for geografi enn matte, da vurderer du allerede din egen læringsprosess: du tenker på å tenke.

John Flavell skrev i 1976 at metakognisjon består av både metakognitiv kunnskap (om deg selv, oppgaver og strategier) og metakognitive erfaringer. Det er lite praktisk, da kunnskap er kunnskap: har du kunnskap om å tenke er det fremdeles bare kunnskap. Såfort man er ferdig med den store "Ah kult: tenke på å tenke"-opplevelsen kan man roe seg ned, egentlig. Flavell medgir at det bruksområdet som avgjør om kunnskap er meta-kunnskap, men det er fremdeles lite praktisk: det er prosesser som spiller inn, kunnskap man kan tilegne seg, erfaringer man kan bygge på og forskjellige strategier man kan utforske. Ikke ulik om det ville vært samfunnsfaget.

Rekursivitet, Descartes og ...

Rekursivitet
Jeg husker første gangen i programmeringstimene at jeg forstå rekursivitet: det ble et stykke kode, en funksjon, som brukte seg selv for å komme fram til en løsning. Grunnen at jeg husker det fremdeles var fordi det var en stor Aha! opplevelse, det klikket på plass.

Et godt eksempler fra det daglige der du nok ville brukt rekursivitet intuitivt er når du skal sortere papirer alfabetisk. Du legger først skjemaene i en haug etter første bokstav, og gjentar det samme for hver av haugene, dvs du lager underhauger for hver haug - osv, helt til du føler mengden innenfor de siste haugene er håndterbar. Til slutt legger du alle haugene sammen igjen. Et forsøk på å skrive ned "Sorter haug":

1. Hvis haugen er sortert, er du ferdig med den.
2. Gå gjennom hele haugen, lag underhauger basert på de første bokstavene.
3. For alle disse nye haugene, "Sorter haug" med en ekstra bokstav.

Av og til kommer man over rekursive akronym. F.eks. VISA kortet ditt, der VISA = VISA International Service Association.

I læringsstrategiens verden handler metakognisjon å tenke noe om å tenke, og da handler metakognisjon også litt om metakognisjon. Ønsker du lese mer om rekursivitet, kan du lese avsnittet "Rekursivitet" igjen. Ja, det var på tide med en lite spøk kanskje?

A discourse on Descartes

Å være klar over at man tenker, det vil si at man er seg selv bevisst, var også noe Descartes (en fransk/nederlandsk filosof) tenkte en del over. Hans påstand "cogito, ergo sum", på norsk: "jeg tenker, derfor er jeg", kom for ham også som en Aha! da hans filosofiske utgangspunkt var å tvile på absolutt alt. Men for å kunne tvile måtte han være: så eksistensen selv kunne ikke betviles. Sammen med Descartes kan vi konkludere det samme, og overføre det til metakognisjon: Vi vet ikke bare, vi vet også at vi vet.