Litt om læringsstrategier

Begrepet læringsstrategi er ofte brukt og godt kjent blant lærere. Ordet står sin regel for verktøy som du kan bruke for å huske bedre, forstå bedre samt kontrollere din egen læringsprosess underveis.

Læringsstrategier er strategier for å planlegge, gjennomføre, vurdere og effektivisere egen læring.

Å huske: Reproduksjon av fakta

Å huskeDet er mange strategier fritt tilgjengelig for å bedre og mer effektivt kunne huske fakta.
F.eks. automatisering av gangetabellene, huske når grunnloven ble innført eller vite definisjonen på et begrep.
Det er stor fokus på dette kognitive nivået de første årene i skolen, og målet er at fakta kan brukes igjen ved andre kognitive nivå.

Å kunne: Trening i fremgangsmåte

Å kunneTrening vil si at du bruker fagstoff og øver på fremgangsmåter i situasjoner som du kan kjenne igjen etterpå. Oppgavene på testen er ganske like øvelser fra kapittelen og undervisningen.

Å overføre betydning: Velge og kombinere fremgangsmåter

Å overføre betydningenKommer du opp i nye situasjoner hvor du ikke kan bruke den kjente fremgangsmåtem, må du bruke metoder fra andre eksempler, eller kanskje kombinere noen fremgangsmåter.

Å forstå: Innsikt i oppbygging og relasjoner

Å forståInnsikt er i grunnen å forstå «hvorfor», og det går langt dypere inn i lesestoffet. Du lager forbindelser med helt andre emner, og forstår og løser problemer som går totalt utenfor det som du fikk undervist.

Metakongnitiv

Læringsstrategiene blir mest effektive når du velger og bruker strategiene bevisst, og sjekker om det egentlig passer til fagstoff og deg selv. Du har altså fokus på, og overvåker, din egen læringsprosess!
Det skjer gjennom å vite hva som skal læres, hvordan det ville vært enklest mulig å få det til, og vurdere hvordan det egentlig har gått. Jo før du måler effektiviteten, jo tidligere kan du tilpasse læringen for å oppnå maksimal effektivitet.

Når du f.eks. skal pugge tonene til gitarstrengene, rekkefølgen E-A-D-G-H-E, kan du bruke den kjente setningen: En Annen Dag Gikk Han Ensom. Viser det seg at dette ikke hjelper deg, kan du velge en annen strategi. Kanskje det fungerer bedre for deg å synge de?

Å forstå hva du holder på med inkluderer altså: en vurdering av utgangspunktet, at du bevisst velger og bruker læringsstrategier, og at du hele tiden vurderer resultatene.