Kun du eier din læringsprosess

Læring er transformasjon, og det betyr å endre hvem du er: du vil være i stand til å gjenkjenne og bruke nye fakta og logikk, du vil forbedre ferdighetene dine, få mer erfaring, se hvordan ting utspiller seg..
Alt dette handler om å endre deg selv til å bli mer kunnskapsrik og dyktigere.

Endring er nokså vanskelig når du er motivert. Men det er mye mer vanskelig hvis du ikke er motivert. I begge tilfeller ender du opp med å bli «opplært»: enten eier du den nye kunnskapen og erfaringene, eller så ender du opp med å øve deg i å gjøre ting du ikke liker eller er kanskje er uenige i.

Spørsmålet hvorfor du tar en utdanning koker ned til to valg:
1. du blir trent slik at du kan prestere i henhold til andres forventninger.
2. du oppdager dine gaver og talenter og finner ut hvem du er og hva du liker best.

Test selv om du kan se disse to aspektene i skoledagene. Det vil hjelpe deg mot å bli formet til noe du ikke ønsker å være.
Å eie din egen læring er en handling som du bestemmer selv. Det gir deg friheten til å velge hva du lærer og tar til deg, og hva du bare lærer om. Det sikrer at din personlige og profesjonelle vekst stemmer overens med lidenskapene dine.

Så, i stedet for passivt å akseptere kunnskap, velg å engasjere deg kritisk med den, hvis du vil unngå å bli formet til en versjon av deg selv som ikke passer med dine ambisjoner.
Velg å være aktiv og selvstyrt i stedet for en passiv mottaker av kunnskap. All endring starter med deg, og du starter med din holdning og oppfatning.

Velg å ønske å lære.