Faktiske fordeler med nevrodivers tenkning

Obs: de mange diagnoser som er knyttet til nevrodivers tenkning, som f.eks. adhd, dysleksi, autisme, er på ingen som helst måte «superkrefter». I hverdagen er det vanskelig å tenke annerledes enn de rundt deg. Nevrodivers er et begrep som betegner her en tankemåte som er grunnleggende annerledes enn det som kommer naturlig for de fleste. Men det finnes også noen fordeler med nevrodivers tenkning, samt at resultat for å måtte takle utfordringene også kan være positive. Det raskeste landdyret er geparden, sålenge den får de rette utfordringer.

Kreativ tenkning, utenfor boksen
Kreativitet går hånd i hånd med nysgjerrighet og fantasi. De innovative ideene du har, gjør eksisterende produkter eller prosedyrer bedre. Det går utover forbedring og kan føre til noe nytt. Måten du tenker på blir ofte forklart med «å tenke utenfor boksen».
Sjansen er stor for at du tenker i bilder. Du kan se på noe og umiddelbart vite hvordan det fungerer. Når du blir bedt om å forklare det, kan du bli frustrert fordi det er vanskelig å finne ord for noe som er så åpenbart.

Motstandsdyktighet
Du har opplevd hindringer i livet, men har derfor utviklet strategier for å hjelpe deg å komme videre likevel. En av dem kan være å alltid se noe positivt, uansett hva som skjer.
Motgang er ikke noe nytt. «Adversity is the breakfast of champions», som det heter.

Fokus
Du har evnen til å hyperfokusere på en oppgave eller et emne, når det trigger din lidenskap eller interesse, når du er i stand til å utfordre deg selv, eller når du vet at det haster.
Ja, dette er også grunnen til at du gjør mye i siste liten, men se om du kan utfordre deg selv til å gjøre ting litt raskere eller bedre enn forrige gang.
Finn ut det som engasjerer deg, og bruk det som begrunnelse.