Pomodoro

Læringsstrategi PomodoroPomodoro-strategien ble utviklet av Francesco Cirillo i slutten av 1980-tallet. Den fikk sitt navn etter kjøkkenuret som Francesco brukte, som var utformet som en tomat (på italiensk: pomodoro).

Pomodoro hjelper deg å bruke din tid effektivt.

Strategien består av 6 steg:

  1. Bestem deg for hva du skal gjøre.
  2. Still inn timeren; vanligvis 25 minutter.
  3. Jobb med det du har bestemt deg for.
  4. Når kjøkkenuret går, sett en markør på papiret.
  5. Har du under 4 markører, ta en kort pause på 3-5 minutter; fortsett så til steg 2.
  6. Etter fire markører, ta en lengre pause på 10-30 minutter. gjenta så fra steg 1.

I slutten av 1800-tallet forsket Hermann Ebbinghaus om det var mulig å forbedre hukommelsen. Han beskrev bl.a. glemselskurven, og Pomodoro-strategien hjelper med å bedre huske det du jobber med.
Du husker best hvis du gjentar læringen neste dag.

Francesco Cirillo anbefaler at du bruker lavteknologiske hjelpemidler. Å trekke opp uret er f.eks. en fysisk handling som hjelper deg med å være bestemt at jobben skal gjøres.

Pomodoro-strategien fokuserer på tidsmengden og ikke arbeidsmengden.
Det er altså viktig å planlegge ordentlig og på forhånd se hvordan du skal dele opp arbeidet.

Last ned mal

Læringsstrategi Pomodoro (.doc)
Læringsstrategi Pomodoro (.pdf)