VØL og VØSLE

Bokstavene i akronymet VØL står for:

  • V – Vet fra før
  • Ø – Ønsker å lære (mer om)
  • L – Det jeg har lært

‘VØSLE’ fokuserer på to begrep i tillegg, slik at det blir:

  • V – Vet fra før
  • Ø – Ønsker å lære (mer om)
  • S – Slik vil jeg lære
  • L – Det jeg har lært
  • E – Evaluering

Et viktig mål for læringsstrategien er at du reflekterer over forkunnskapene dine, samt hva du ønsker å lære. Et VØL eller VØSLE-skjema trenger ikke å være komplett, men skal hjelpe deg å ta eierskap av din egen læring.
Det er en fordel å ønske å lære noe seg, fremfor å ønske å gjøre det andre sier du skal.

Ved å tenke over startposisjon, hva du ønsker å oppnå, samt hvordan du skal oppnå det, blir det enklere å underveis sjekke om du er på rett vei, har rett fremgangsmåte og verktøy. Det kan spare deg for masse tapt tid som du ellers kan bruke til annet.

Evalueringen kan altså med fordel foregå mens du er midt oppi læringen, og de brukte læringsstrategiene kan du godt bytte ut ved behov. Selve skjemaet er kun et hjelpemiddel og du kan godt oppdatere det underveis for å ha en oversikt over hvor langt du har kommet i prosessen.

VØL er basert på KWL som ble utviklet av Donna Ogle i 1986.

Last ned mal

Læringsstrategi VØL (.doc)
Læringsstrategi VØL (.pdf)
Læringsstrategi VØSLE (.doc)
Læringsstrategi VØSLE (.pdf)