To-kolonne-notat

To-kolonne-notat er en kjent læringsstrategi som mange bruker for å notere informasjon.
Læringsstrategien kombineres lett med andre strategier, f.eks. BISON.

Fremgangsmåten er enkel:

  1. Del et ark i to kolonner.
  2. Bruk venstre kolonne for å notere et emne, en påstand eller lignende.
  3. Bruk høyre kolonne for å notere relevant informasjon, lage illustrasjoner og lignende.

En mulig fremgangsmåte er å først gå gjennom teksten og notere nøkkelbegrep i første kolonnen. Etterpå kan man fylle ut høyre kolonnen, hvis du synes det fremdeles er nødvendig.
To-kolonne-notat går fint sammen med f.eks. et tankekart: tankekartet gir struktur og sammenheng, og to-kolonne-notat inneholder definisjonen eller informasjon om nøkkelbegrep.

Last ned mal

Læringsstrategi To-kolonne-notat (.doc)
Læringsstrategi To-kolonne-notat (.pdf)