Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

Continue Reading

BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst: BISON overblikket. BISON er et akronym som står for de fem hovedelementene i en tekst: Bilder Innledning Sluttdel Overskrifter Nøkkelbegreper Denne læringsstrategien kan du gjerne kombinere med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene. Med BISON utnytter du strukturen i en tekst på en smart måte.

Continue Reading