Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

Continue Reading

BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst. BISON er et akronym og står for de fem hovedelementene: Bilder – Innledning – Sluttdel – Overskrifter – Nøkkelbegreper. Læringsstrategien kan kombineres med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene.

Continue Reading