Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

Continue Reading

BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst. Så, hva står BISON for? Det er et akronym som står for de fem hovedelementene i en tekst: Bilder Innledning Sluttdel Overskrifter Nøkkelbegreper Denne læringsstrategien kan gjerne kombineres med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene. Med BISON utnytter du strukturen i en tekst på en smart måte.

Continue Reading