Dybdelæring

Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning. Ref: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/ Bloom og RTTI Læringstaksonomier gir muligheter å forklare definisjonen ytterlig, og gjør det mulig å måle dette. Revised Bloom’s Taxonomy for Learning nevner «Apply» når en elev må finne en fremgangsmåte for å løse et problem. Det dekker både å velge en kjent fremgangsmåte, men også når eleven må tilpasse en fremgangsmåte for å løse problemet. Klassifiseringstabellen fra RTTI (https://rtti.no/laeringstaksonomi-rtti/) nevner spesifikk «nye situasjoner». RTTI deler Bloom’s «Apply» i to …

Continue Reading

Fargekoding

I læringen brukes det veldig ofte bøker og digitale hjelpemidler. Bøkene eies ofte av skolen og man kan derfor ikke bruke fargekoding som læringsstrategi direkte i bøkene. Men det er mot sin hensikt: du går ikke på skole for at hjelpemidlene ser tilsynelatende ubrukt ut, men for å ta til deg fagstoff! Så spør gjerne om kopier av tekstene slik at du kan bruke de på en måte som hjelper deg effektivt i læringen.

Continue Reading