Seks Tankehatter

Læringsstrategien Seks tenkehatter er utviklet av Edward de Bono, og handler om hvordan du tenker. De Bono kategoriserer tanker på følgende måte: Hvit: Informasjon, fakta – så mye som mulig uten tolkning og mening: objektiv Rød: Intuisjon, følelser: subjektiv Svart: Forbehold og forsiktighet: finne svakheter Gul: Håp, kreativitet, se det positive: finne muligheter Grønn: Ideer, løsninger: finne løsninger Blå: Organisering og meta-tenkning (tanker om tenkningen): se helheten Metoden tar hensyn til hvordan hjernen fungerer og går ut fra at hjernen påvirkes av kjemiske stoffer, som er forskjellige når vi er forsiktige og når vi er positive. Vi kan altså ikke …

Continue Reading

Tankekart

Et tankekart, eller mindmap, hjelper med å visualisere struktur og sammenheng. Det vil også vise det som er overordnet og underordnet av begrepene. Lager du et godt tankekart vil den vise hvor balansert en tekst eller undervisning egentlig er. Tankekart er en nyttig læringsstrategi mens du lærer, om det nå er fra en bok eller i klasserommet. Ser du tilbake på et tankekart som du lagde er det en meget effektiv «huskelapp»: du vil kjapt kunne se oversikten og helheten igjen som er veldig kjekt å kunne gjøre rett før en test, f.eks.

Continue Reading