Supersmart: Læringstrategier med RTTI

Hvordan kan jeg pugge raskere? Hvordan kan jeg oppdage hovedpoengene i en tekst? Hvordan kan jeg huske noe bedre? Hvordan kan jeg trene hukommelsen? Hvordan kan jeg få bedre karakter, med minimal innsats? Kan jeg påvirke utviklingen av min hjerne?

Denne nettsiden gir deg tips og metoder for en bedre og mer effektiv læring. Disse verktøyene hjelper deg ikke bare få bedre karakter, men også å få mer ut av tiden du bruker på læringen.
Og det vil si at du får mer tid til andre ting.

Læringsstrategiene som fokuserer på lærestoffets innhold kan kobles til de fire kognitive nivåene: Reproduksjon, Trening, Transfer og Innsikt. Så å si all undervisningsmateriale, kapitler og avsnitt, spørsmål for testene samt evaluering hører hjemme i en av disse kategoriene.
Det finnes også læringsstrategier som handler om adferd og oppførsel, f.eks. handler KWL og BISON om strukturen, som du på en smart måte kan utnytte.

For å få en bedre forståelse av hvordan du lærer, er det nyttig å forstå de fire kognitive nivåene.

Læringsstrategier for Reproduksjon

R: Reproduksjon

RTTI R - ReproduksjonDette handler om materialet du må lære utenat: det som du kan pugge og må huske.
F.eks.

Fakta og hendelser
* I hvilke land ble euroen introdusert i 2002?
Opplistinger
* Hva er de viktigste mineralressursene i Sør-Afrika?
* Hvordan kan vi bekjempe arbeidsledighet?
Definisjoner / formler
* Hvordan finner du ut prosentandeler?
* Hvordan finner du det direkte objektet i en setning?
Beskrivelser
* Hvordan fungerer en fartsskriver?

Læringsstrategier for Trening

T1: Trening

RTTI T1 - TreningFor å svare på trenings-spømrsål benytter du fagstoffet i kjente situasjoner, på en måte du har lært. Oppgavene er ganske like øvelser du har gjort tidligere med fagstoffet. Gjør du det mange ganger, så sitter det etterhvert.
F.eks.

Løs et problem som du har øvd på
* Beregn 12.5% av 2000 kr.
* Gonoré er en kjønnssykdom. Hvilket prevensjonsmiddel kan best benyttes for å forhindre sykdommen?
Slå opp i tabeller, diagrammer, registre eller lister (dersom du har lært hvordan disse fungerer)
* Hvilken mobiltelefon på denne listen er det beste kjøpet?
Bruk ord og setninger som du har lært
* Skriv ned været ifølge kartet: Dans l’ouest de la France…

Læringsstrategier for Transfer

T2: Transfer

RTTI T2 - TransferNår du benytter det du har lært (dvs: fagstoffet) i ukjente situasjoner, skjer det en transfer av kunnskap fra ett kunnskapsdomene til et annet. Da må du selv bestemme hvilken kombinasjon av det du har lært og øvd du best kan bruke for å løse problemet.
F.eks.

Forklar med dine egne ord
* Hvordan formerer edderkopper seg?
Forutsi konsekvenser
* Hva skjer med arbeidsledighet når inflasjon øker?
Tolk fakta
* Hvordan var Henrik Wergeland viktig for Norge?

Læringsstrategier for Innsikt

I: Innsikt

RTTI I - InnsiktInnsiktspørsmål går dypere inn i lesestoffet. Du trenger å danne forbindelser, samt forstå og løse problemer som går helt utenfor det du har pugget og øvd på i klasserommet, altså: du er nødt å tenke fra ulike nye perspektiver.
F.eks.

Løs et problem
En familie har en månedlig inntekt på 20000 kr. De bruker 5000 kr på mat og drikke, samt 10000 kr på husleie eller huslån osv. Er deres disponible inntekt under fattigdomsgrensen?
Forklar / Klargjør
Mygg biter gravide kvinner oftere enn ikke-gravide kvinner. Noen mennesker tror at myggen tiltrekkes av karbondioksid. Gravide kvinner ser ut til å puste ut 20% mer karbondioksid enn ikke-gravide kvinner. Forklar hvorfor gravide kvinner puster ut mer karbondioksid enn ikke-gravide kvinner.

Parametere av test-spørsmål

Her ser du de fire kognitive kategoriene i lys av parametere når du skal besvare en oppgave.
Har du måtte pugge noe og ikke gjort det, er det vanskelig å bruke logikk for å kompensere. Du må vite resultatet for oppgaven, ellers stryker du oppgaven.
For innsiktspørsmål er saken komplett snudd: her er ikke fasit gitt, du må i stedet resonnere fram til det, begrunne, og kombinere fakta og fremgangsmåter. Det kan være læreren har snakket om emnet, men det kan også være at det kun var et relatert emne.

Læringsmiljø R T1 T2 I
Oppgaven kjent kjent kjent kjent
Læringsmateriell kjent kjent kjent (u)kjent
Situasjon kjent kjent kjent ukjent
Fremgangsmåte kjent kjent ukjent ukjent
Resultat kjent ukjent ukjent ukjent

Du har stor fordel av å kjenne din inngang til læring: hva er den mest naturlig måten for deg å lære noe?
Det er startpunktet for deg å utvide til de øvrige kognitive kategoriene – du må øve med samtlige – fordi det nytter ikke å prøve å takle en matte-oppgave som krever innsikt med kun de fakta du har pugget.

Som regel er det ikke faget eller emnet i seg selv som er vanskelig, men at det er uklar hvordan det skal angripes.