Seks Tankehatter

De Bonos' tankehatterLæringsstrategien Seks tenkehatter er utviklet av Edward de Bono, og handler om hvordan du tenker.
De Bono kategoriserer tanker på følgende måte:

 • Hvit: Informasjon, fakta – så mye som mulig uten tolkning og mening: objektiv
 • Rød: Intuisjon, følelser: subjektiv
 • Svart: Forbehold og forsiktighet: finne svakheter
 • Gul: Håp, kreativitet, se det positive: finne muligheter
 • Grønn: Ideer, løsninger: finne løsninger
 • Blå: Organisering og meta-tenkning (tanker om tenkningen): se helheten

Metoden tar hensyn til hvordan hjernen fungerer og går ut fra at hjernen påvirkes av kjemiske stoffer, som er forskjellige når vi er forsiktige og når vi er positive. Vi kan altså ikke kan tenke alle forskjellige tanker samtidig, og dermed er det lurt å dele de opp.

De Bono mener at de fleste mennesker av vane kun bruker et par av disse tenkemåtene.
Er du bevisst på dette og bruker disse tankemåter systematisk blir du effektivere i arbeidet ditt. Velger du å bruke verktøyet i gruppearbeid jobber alle mye mer likt, og slipper man at den svarte hatten bestandig er i konflikt med den grønne hatten.

Du kan altså bruke metoden i forskjellige situasjoner, f.eks.:

 • For individuelt arbeid
  du tar på deg alle hattene (billedlig) og vurderer fagstoff med disse hattene som utgangspunkt
 • i forbindelse med gruppearbeid
  alle i gruppen kan ha på samme hatt samtidig – f.eks. har alle først den blå hatten på for å komme til enighet hvordan et prosjektmøte skal gjennomføres, for å så ta på de øvrige etter tur
 • i din vurdering av det andre sier
  du kan klassifisere det som blir sagt i et foredrag eller diskusjon, eller du kan prøve hattene når du går gjennom en tekst.

Forklaring på hattene

Det er en god ide å få med deg en oversikt over mål og omfanget av jobben før du går igang, d.v.s. at det er best å begynne med den blåe hatten.

Seks Hatter - Blå Blå hatt
Blå tenking er rettet mot prosesser og prosedyrer. Her gjelder det å holde oversikt over strukturer, metoder og protokoller. Ta et skritt tilbake og se forsiktig på hvordan situasjonen blir tatt hånd om.
Hva vil vi oppnå? Hvor skal vi begynne? Hvor mye tid har vi? Hva gjør vi videre?
Representerer kontroll og organisering. Oversikt.
Seks Hatter - Hvit Hvit hatt
Med denne hatten går du etter harde fakta: Informasjonen uten følelser. Du ønsker mer informasjon om emnet.
Hva vet jeg? Hvilken informasjon mangler jeg? Hvordan kan jeg få den informasjonen jeg trenger?
Seks Hatter - Rød Rød hatt
Både positive og negative følelser.
Hvilke følelser har jeg for dette? Hva er mine reaksjoner? Føles det riktig?
Intuisjon og følelser som ikke skal rettferdiggjøres eller forklares. Subjektivt.
Seks Hatter - Svart Svart hatt
Når du setter på deg den sorte hatten ser du etter de negative konsekvensene.
Hva er svakhetene? Hvilke problemer kan oppstå? Hva er feil?
Forbehold og forsiktighet, fokuserer på farefulle sider. Objektivt.
Seks Hatter - Gul Gul hatt
Dette er det motsatte av sort. Her ser du på de positive konsekvensene, det best tenkelige utfallet.
Hva er fordelene? Hvorfor er det verdt å prøve? Hvordan kan dette bidra til forenkling eller forbedring?
Tillater visjoner og drømmer. Objektivt og spekulativt.
Seks Hatter - Grønn Grønn hatt
Med grønn tenker du på innovasjon og nye ideer. Tenk utenfor de vanlige rammeverkene og se etter mindre åpenbare alternativer.
Hva er mulig? Hvilke ideer har vi? Hva kan vi forandre? Hvordan kan vi utvikle dette videre?
Brukes til idéskaping og løsningsforslag, å lete etter alternativer. Spekulativt.

Last ned mal

Læringsstrategi Tankehatter (.doc)
Læringsstrategi Tankehatter (.pdf)