Tankekart

Et tankekart, eller mindmap, hjelper med å visualisere struktur og sammenheng. Det vil også vise det som er overordnet og underordnet av begrepene. Lager du et godt tankekart vil den vise hvor balansert en tekst eller undervisning egentlig er. Tankekart er en nyttig læringsstrategi mens du lærer, om det nå er fra en bok eller i klasserommet. Ser du tilbake på et tankekart som du lagde er det en meget effektiv «huskelapp»: du vil kjapt kunne se oversikten og helheten igjen som er veldig kjekt å kunne gjøre rett før en test, f.eks.

Continue Reading