BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst: BISON overblikket. BISON er et akronym som står for de fem hovedelementene i en tekst:

  1. Bilder
  2. Innledning
  3. Sluttdel
  4. Overskrifter
  5. Nøkkelbegreper

Denne læringsstrategien kan du gjerne kombinere med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene. Med BISON utnytter du strukturen i en tekst på en smart måte.

BISON Eksempel
B – Bilder
På en side med ikke for mange bilder ser du alle bildene med en gang, og kan du fort se hvike bilder betyr noe. Les også bildeteksten, da dette kan forklare bildet ytterlig.
Skjemaer og diagrammer inneholder som regel mye detaljinformasjon. Er det skrevet en forklaring hva de inneholder kan du prøve å huske det, men bruk ikke for mye tid på disse – du kan komme tilbake til disse senere.
Du kan kanskje også bruke bildene hvis du lager et tankekart senere.

I – Innledning
I innledningen pleier forfatteren å skrive kort hva teksten handler om.

S – Sluttdel
I siste avsnitt av teksten kan det være at forfatteren har skrevet en konklusjon, eller at de viktigste punktene blir gjentatt.
Det kan også være at forfatteren oppfordrer til noe og da kan det være fornuftig å gå litt lenger tilbake i teksten.

O – Overskrifter
Overskriftene er lett å identifisere. Når en tekst er delt opp hjelper det å få en oversikt over strukturen, dvs hvordan tekst-bitene henger sammen.

N – Nøkkelbegrep
Skumles eller gå over teksten og se om du finner ord som skiller seg ut. Det kan være fordi ordene er ukjent, eller du kan identifisere nøkkelbegrep visuelt:
* Mange nøkkelbegrep er substantiv, noen ganger i kombinasjon med adjektiv.
* Noen ganger har forfatteren markert nøkkelbegrep allerede ved å skrive ordene kursivt eller understreket.
* Nøkkelbegrep er ofte lengre eller sammensatte ord.

Du kan f.eks. markere ordene med farge, eller lage et to-kolonne-notat.

Last ned mal

Du kan laste ned et enkelt BISON overblikk skjema i PDF og Word her:
Læringsstrategi BISON (.doc)
Læringsstrategi BISON (.pdf)