Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

BISON er et eksempel på strukturert skumlesing, men det kan være at teksten ikke er utformet rett for å kunne foreta en BISON, og da kan skumlesing kan være en grei læringsstrategi for å gå kjapt over en tekst.
Strategien er også brukbart for å gå gjennom en tekst du allerede kjenner, f.eks. for å repetere fagstoff rett før en test.

Elementer i skumlesing er:

  • Les tittelen og overskrifter
  • Les introduksjonen eller de først paragrafene for å forstå hva forfatteren ønsker å formidle
  • Les den første setningen av annenhver paragraf
  • Legg merke til bilder, grafer, og andre grafiske elementer og hva disse formidler
  • Sjekk eventuelle uthevede ord og forklaringer, spesielt hvis de er forklart i marginen
  • Les oppsummeringen

Du kan teste for deg selv om skumlesing fungerer bra sammen med andre strategier: f.eks. ved å først skumlese en tekst, for å så gå gjennom den i mer detalj m.h.a. andre strategier.