Søvnmangel hos skoleungdom

Tenåringer får ikke nok søvn Det er vel fra tidens begynnelse at foreldre har vært frustrert over tenåringer som ikke får nok søvn. Uansett av hvor tidlig de legger seg, så er de ikke til å få opp om morgenen og de må gjerne vekkes flere ganger for å få de avgårde til skolen i tide. Har de først kommet seg på skolen opplever lærerne at de sliter med å følge med i timene: de er fremdeles trøtt. Et kjent problem, og såpass interessant at flere har undersøkt hva som kan ligge bak. Resultatene peker på flere grunner. En av …

Continue Reading

Ordkart

Å pugge en definisjon uten å forstå den gjør det vanskelig for deg å huske den. Å forstå et ord eller en definisjon handler også om å sette den i sammenheng og perspektiv. Læringsstrategi Ordkart gjør akkurat det: å sette ord i en sammenheng som du allerede kjenner til. Fremgangsmåte 1: Velg ordet eller definisjonen du ønsker å lære. Skriv det ned i midten av et ark. Tenk på hvilke andre (vanskelige) ord eller konsept som er relatert til dette ordet. Plasser disse rundt, og koble dem sammen med det viktigste ordet i midten. Ikke bare dra streken bort, men …

Continue Reading

Rekkefølge

Organiser lesestoffet i en eller flere rekkefølger. Jo flere rekkefølger du oppdager, jo bedre du kommer til å huske og forstå lesestoffet. Tenk på hvordan du ønsker å organisere det. Noen eksempler er: viktighet kronologi størrelse fra varm til kald fra mørk til lys … Å lage en oversiktlig liste hjelper deg til å huske begreper bedre fordi du ser de i forhold til hverandre. Oppdager du at noen begrep ikke passer inn, er det i seg selv óg interessant og det hjelper deg med forståelsen og å huske lesestoffet.

Continue Reading

Signalord

Signalord er ord som gir teksten struktur, og som tydeliggjør begrunnelsene forfatteren gir. Disse ord angir forbindelsene i en tekst og avklarer dem. Det er derfor smart å være oppmerksom på signalord for å kunne oppdage strukturen i teksten. Det er forskjellige kategorier som beskriver hva som kommer i teksten: Oppsummering: og, også, inklusiv, videre, dermed Likeverdig: som, samtidig, like viktig Alternativer: eller, hverken, annerledes, på den ene/andre side Gjentakelse: igjen, tilbake til, med andre ord, som er, dette betyr, gjentar Motsetning/endring: men, dessuten, derimot, på den andre siden, i stedet for, uansett, omvendt Årsak/følge: deretter, fordi, følger, for den …

Continue Reading

V6-motoren for Matte

V6 er en teknikk hvor du går gjennom en matteoppgave eller mattetekst i en fast rekkefølge, for å hente ut viktig informasjon for å løse problemet. Les teksten og spørsmålet. Hva slags informasjon trenger du fra teksten? Les teksten igjen og list dataene. Finn ut rekkefølgen du skal gjøre oppgaven i. Gjør jobben. Sjekk mens du holder på om fremgangsmåten ser riktig ut, og sjekk om svaret kan stemme. Mange elever leser først matteopgaven globalt, og begynner deretter umiddelbart med å jobbe med løsningen. Mange ganger overser de viktige problemer i oppgaven: det er da også for lite tid å …

Continue Reading

Chunking

Korttidshukommelsen din har begrenset kapasitet. Den kan holde informasjon i opptil 30-40 sekunder. Unge mennesker, opptil ca. 14 år, kan huske og behandle 3-7 forskjellige emner samtidig. Fra ca. 14 år av øker det til 5-9 samtidige emner i korttidshukommelsen. Så hva kan du gjøre for å huske mer og bedre?

Continue Reading

Huskekort

Huskekort har vært i bruk lenge. Boken «Reading disentangled», skrevet av Favell Lee Mortimer i 1834 regnes som den første boken som er basert på prinsippene bak: kapittel 1 viser bilder med bokstaver, og kapittel 2 kun bokstaver med en instruks til læreren «at barnet skal fortsette å benevne bildene fra første kapittel». Sebastian Leitner presenterte på 70-tallet en enkel og effektiv måte å øve inn fakta. Det er lett å se hvor brukbart dette er for å pugge fremmedspråklige ord, men huskekort kan også med fordel benyttes for f.eks. matematiske formler.

Continue Reading