Dysleksi

Det finnes flere skrifttyper som gjør det enklere for folk med dysleksi å lese tekst, så som Lexia Readable, Dyslexie og Open Source varianten OpenDyslexic.

I 2004 utviklet Keith Bates skrifttypen Lexia Readable. Skrifttypen er gratis for personlig bruk samt for skoler. For mer informasjon, se http://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/.
Christian Boer fra Nederland utviklet i 2008 skrifttypen Dyslexie; du kan lese mer om prisene for å kunne bruke den her: https://www.dyslexiefont.com/en/order/.
Et gratis alternativ, OpenDyslexic, ble publisert i 2011 av Abelardo Gonzales. Du kan laste den ned her: https://opendyslexic.org/download/.

OpenDyslexic er enklest å bruke fordi det er gratis å bruke og har en Open Source-lisens.

Skrifttypene er utformet på en spesiell måte som gjør det enklere for folk med dysleksi å ta til seg tekster. Kroppene på bokstavene er tyngre på undersiden slik at det hjelper lesere til å ikke snu de opp-ned. Samtlige utviklere fokuserer også på formene og unngår bokstaver som ligner hverandre, som f.eks. d p q b.
Andre eksempler er økte forskjell mellom v og w, samt o og c.

Etterhvert skrifttypene har vært i bruk blir det også gjort research i feltet. Sålangt kan det ikke konkluderes at skrifttypen beviselig er nyttig; Renske de Leeuw skrev i sin hovedoppgave i 2010 at det ikke kunne konkluderes annet enn at mer undersøkelse er nødvendig.

Bruk av skrifttypen i nettleser

Det er mulig å bytte ut alle skrifttyper på en nettside mha en knapp; du ser knappen øverst til høyre på denne nettsiden.
Les gjerne mer om hvordan du kan bruke det selv her: https://læringsstrategier.no/skrifttypen-opendyslexic/.

Er du dyslektisk?

Lurer du på om du er dyslektisk kan du sjekke disse spørsmålene:

Er lesehastigheten din lav?
Hadde du problemer med å lære å lese da du gikk på skolen?
Må du ofte lese noe flere ganger før det er fornuftig?
Er det ubehagelig å lese høyt?
Glemmer du bokstaver, bytter disse plass, eller legger du til bokstaver når du leser eller skriver?
Finner du at du fortsatt har stavefeil selv etter stavekontroll?
Har du det vanskelig å uttale uvanlige sammensatte ord når du leser?
Foretrekker du å lese magasiner eller korte artikler, i stedet for bøker og romaner?
Da du gikk på skole, var det ekstremt vanskelig å lære et fremmedspråk?
Unngår du arbeid eller kurs som krever mye lesing?

Svarer du ‘ja’ på flere enn 7 av disse kan det være du er dyslektisk.
I såfall, eller om du er usikker, få dette sjekket.