Dysleksi

Det finnes flere skrifttyper som gjør det enklere for folk med dysleksi å lese tekst, så som Lexia Readable, Dyslexie og Open Source varianten OpenDyslexic.

Open DyslexicI 2004 utviklet Keith Bates skrifttypen Lexia Readable. Skrifttypen er gratis for personlig bruk samt for skoler. For mer informasjon, se http://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/.
Christian Boer fra Nederland utviklet i 2008 skrifttypen Dyslexie; du kan lese mer samt finne informasjon om prisene her: https://www.dyslexiefont.com/en/order/.
Et gratis alternativ, OpenDyslexic, ble publisert i 2011 av Abelardo Gonzales. Du kan laste den ned her: https://gumroad.com/l/OpenDyslexic/.

OpenDyslexic er enklest å bruke fordi det er gratis og har en Open Source-lisens.

Skrifttypene er utformet på en spesiell måte som gjør det enklere for folk med dysleksi å ta til seg tekster. Kroppene på bokstavene er tyngre på undersiden slik at det hjelper lesere til å ikke snu de opp-ned.
Samtlige utviklere har fokusert på formene og har jobbet for at bokstavene ikke ligner hverandre, som ellers er så lett med f.eks. d, p, q, b.
De har også jobbet med å øke forskjellen mellom v og w, samt o og c.

Etterhvert skrifttypene har vært i bruk blir det også gjort research i feltet. Sålangt kan det ikke konkluderes at skrifttypen beviselig er nyttig; Renske de Leeuw kunne i sin hovedoppgave i 2010 ikke konkludere annet enn at mer undersøkelse er nødvendig.

Bruk av skrifttypen i nettleser

Du kan installere en browser plugin, The Dyslexicator, som setter alle skrifttyper til Open Dyslexic.
Les gjerne mer om hvordan du kan bruke det selv her: https://læringsstrategier.no/skrifttypen-opendyslexic/.

Er du dyslektisk?

Lurer du på om du er dyslektisk kan du sjekke disse spørsmålene:

Er lesehastigheten din lav?
Var det vanskelig å lære å lese?
Trenger du ofte lese noe flere ganger før det blir forståelig?
Er det ubehagelig å lese høyt?
Glemmer du bokstaver, bytter disse plass, eller legger du til bokstaver når du leser eller skriver?
Ser du at du ofte fortsatt har stavefeil, også etter stavekontroll?
Er det vanskelig å uttale uvanlige sammensatte ord når du leser?
Foretrekker du å lese blad eller korte innlegg, i stedet for bøker og romaner?
Er det ekstremt vanskelig å lære et fremmedspråk?
Unngår du arbeid eller kurs som krever mye lesing?

Har du krysset av på flere enn 7 av disse kan det være du er dyslektisk.
I såfall, eller om du er usikker, få dette sjekket.

Last ned

Dysleksi – enkel test (.pdf)