Fargekoding

I læringen brukes det veldig ofte bøker og digitale hjelpemidler. Bøkene eies ofte av skolen og man kan derfor ikke bruke fargekoding som læringsstrategi direkte i bøkene. Men det er mot sin hensikt: du går ikke på skole for at hjelpemidlene ser tilsynelatende ubrukt ut, men for å ta til deg fagstoff! Så spør gjerne om kopier av tekstene slik at du kan bruke de på en måte som hjelper deg effektivt i læringen.

Continue Reading

Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

Continue Reading

VØL og VØSLE

Bokstavene i akronymet VØL står for: V – Vet fra før Ø – Ønsker å lære (mer om) L – Det jeg har lært ‘VØSLE’ fokuserer på to begrep i tillegg, slik at det blir: V – Vet fra før Ø – Ønsker å lære (mer om) S – Slik vil jeg lære L – Det jeg har lært E – Evaluering Et viktig mål for læringsstrategien er at du reflekterer over forkunnskapene dine, samt hva du ønsker å lære. Et VØL eller VØSLE-skjema trenger ikke å være komplett, men skal hjelpe deg å ta eierskap av din egen læring. …

Continue Reading

Tankekart

Et tankekart hjelper med å visualisere struktur og sammenheng. Det viser også det som er overordnet og underordnet av et begrep. Lager du et godt tankekart viser den også hvor balansert en tekst egentlig er. Et annet ord som er ofte brukt for tankekart er mind map. Tankekart er en nyttig læringsstrategi såvel under lesing, samt som «huskelapp» for å kjapt kunne se oversikten og helheten, f.eks rett før en test eller når man skal skrive en rapport.

Continue Reading

BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst: BISON overblikket. BISON er et akronym som står for de fem hovedelementene i en tekst: Bilder Innledning Sluttdel Overskrifter Nøkkelbegreper Denne læringsstrategien kan du gjerne kombinere med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene. Med BISON utnytter du strukturen i en tekst på en smart måte.

Continue Reading