Seks Tankehatter

Læringsstrategien Seks tenkehatter er utviklet av Edward de Bono, og handler om hvordan du tenker. De Bono kategoriserer tanker på følgende måte: Hvit: Informasjon, fakta – så mye som mulig uten tolkning og mening: objektiv Rød: Intuisjon, følelser: subjektiv Svart: Forbehold og forsiktighet: finne svakheter Gul: Håp, kreativitet, se det positive: finne muligheter Grønn: Ideer, løsninger: finne løsninger Blå: Organisering og meta-tenkning (tanker om tenkningen): se helheten Metoden tar hensyn til hvordan hjernen fungerer og går ut fra at hjernen påvirkes av kjemiske stoffer, som er forskjellige når vi er forsiktige og når vi er positive. Vi kan altså ikke …

Continue Reading

Fargekoding

I læringen brukes det veldig ofte bøker og digitale hjelpemidler. Bøkene eies ofte av skolen og man kan derfor ikke bruke fargekoding som læringsstrategi direkte i bøkene. Men det er mot sin hensikt: du går ikke på skole for at hjelpemidlene ser tilsynelatende ubrukt ut, men for å ta til deg fagstoff! Så spør gjerne om kopier av tekstene slik at du kan bruke de på en måte som hjelper deg effektivt i læringen.

Continue Reading

Skumlesing

Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser.

Continue Reading

VØL og VØSLE

Bokstavene i akronymet VØL står for: V – Vet fra før Ø – Ønsker å lære (mer om) L – Det jeg har lært ‘VØSLE’ fokuserer på to begrep i tillegg, slik at det blir: V – Vet fra før Ø – Ønsker å lære (mer om) S – Slik vil jeg lære L – Det jeg har lært E – Evaluering Et viktig mål for læringsstrategien er at du reflekterer over forkunnskapene dine, samt hva du ønsker å lære. Et VØL eller VØSLE-skjema trenger ikke å være komplett, men skal hjelpe deg å ta eierskap av din egen læring. …

Continue Reading

Tankekart

Et tankekart, eller mindmap, hjelper med å visualisere struktur og sammenheng. Det vil også vise det som er overordnet og underordnet av begrepene. Lager du et godt tankekart vil den vise hvor balansert en tekst eller undervisning egentlig er. Tankekart er en nyttig læringsstrategi mens du lærer, om det nå er fra en bok eller i klasserommet. Ser du tilbake på et tankekart som du lagde er det en meget effektiv «huskelapp»: du vil kjapt kunne se oversikten og helheten igjen som er veldig kjekt å kunne gjøre rett før en test, f.eks.

Continue Reading

BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som gir deg kjapt en oversikt over en ny tekst: BISON overblikket. BISON er et akronym som står for de fem hovedelementene i en tekst: Bilder Innledning Sluttdel Overskrifter Nøkkelbegreper Denne læringsstrategien kan du gjerne kombinere med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller 2-kolonne-notat for nøkkelbegrepene. Med BISON utnytter du strukturen i en tekst på en smart måte.

Continue Reading