ChatGPT eksempel: Det Frankiske kongedømmet og vassalforhold

Her følger en veldig kort samtale mellom en student og chatGPT 3.5, 24. april 2023. Studenten skrev tidligere følgende om emnet: Det Frankiske kongedømmet og vassalforhold Etter fallet til Vestromerriket var det flere stammer som bosatte seg i området. En av de mer suksessfulle av disse gruppene var frankerne. Det som begynte som grupper med krigere som plyndret restene av Vestromerriket ble etter hvert en overklasse som kunne kreve inn ressurser og lojaliteten til undersåttene sine i bytte mot beskyttelse. Dette var et system som var mye mer sikkert og bærekraftig for eliten og som etter hvert ble til det …

Continue Reading