Chunking

Korttidshukommelsen din har begrenset kapasitet. Den kan holde informasjon i opptil 30-40 sekunder. Unge mennesker, opptil ca. 14 år, kan huske og behandle 3-7 forskjellige emner samtidig. Fra ca. 14 år av øker det til 5-9 samtidige emner i korttidshukommelsen. Så hva kan du gjøre for å huske mer og bedre?

piDu kan lage og bruke chunks. Ordet kommer fra engelsk og betyr blokk. For oss betyr en chunk en blokk med informasjon som du husker og jobber med som et enkelt element.
Chunking forekommer naturlig. For eksempel: ordet «pythagoras» får deg sannsynligvis til å tenke på Pythagoras’ teorem (a2+b2=c2), inkludert alt du vet om det – bruker du litt tid på det er det faktisk mer enn du kanskje aner.
Chunking går ut fra at du bevisst grupperer emner sammen og finner en felles benevner for det, for at du kan huske og jobbe med det som ett enkelt begrep. Fordelen med å oppdage denne strukturen selv er dessuten at du eier konseptet selv, og da husker du det mye bedre.

Metode:
Lag en struktur av det du vil lære – du kan f.eks. bruke et tankekart, 2-kolonne-notat, eller en top-down oversikt der du spesifiserer nedover, og generaliserer oppover.

Eksempel:
Ønsker du huske de første ti desimaltall fra π, i stedet for å tenke en-fire-en-fem-ni-to-seks-fem-tre-fem (som er 10 enheter) kan du tenke fjorten-femten-nittito-sekstifem-trettifem (som er 5 enheter).*

Forøvrig:
Marisca Milikowski og Jan Elshout skrev en interessant avhandling om det å huske numre mellom 0 og 100. Det er visstnok forskjell mellom ensifrete tall, tallene 10-19, doble nummer (33, 44, 55 osv), nummer fra gangetabellene (49, 56, 73, m.m.) og øvrige tall. Sistnevnte gruppe er vanskeligst å huske. Du finner avhandlingen her: http://rekencentrale.nl/…/What_makes_a_number_easy.pdf