Sjargong

Ord som du ikke helt, eller kanskje ikke i det hele tatt forstår, kan være stor hindring for å lære.
I tekstene finner du to forskjellige typer uttryksmåter: sjargong og abstrakt språk.

Sjargong

Dette er ord som du ofte kan finne beskrivelser i lærebøkene dine. Vanligvis kan du finne bilder av hva det betyr, f.eks. ved hjelp av Google bildesøk. For at et ord er sjargong må det brukes på en bestemt måte innenfor et bestemt felt. Tenk f.eks. på et ord som «klima» i geografi, eller «samling» i matematikk.

Abstrakt språk

Robert Delaunay - Windows Open Simultaneously - 1912
Robert Delaunay, 1912
Dette er ord hvor det ikke finnes noen bilder av, så du må spørre læreren, foreldre, andre elever, osv. om å gi deg så mange eksempler som mulig der ordet blir brukt. Eksempler på abstrakt språk er f.eks. ord som «definisjon», «slektning» m.m.
Når du tror du har nok forståelse kan du lage egne eksempler, og spørre om de er riktige.