Dysleksi, DLD, Dyskalkuli

Dysleksi, utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) og dyskalkuli påvirker mange flere enn man kanskje tror. Av en klasse på 20 stykk er det flere som er påvirket av dette.

Dysleksi

DysleksiDysleksi er en medfødt lærevanske som gir varige problem med lesning og skriving, nærmere bestemt fonologi.
Det gjør det vanskelig og tidskrevende å lese og skrive.
Cirka 5% av alle har dysleksi, og de fleste har redusert arbeidsminne.

Les gjerne følgende tekst for å få forstå hvor krevende det kan være å ha dysleksi.

DLD: utviklingsmessige språkforstyrrelser

DLD: Utviklingsmessige språkforstyrrelserDLD står for Developmental Language Disorder, som er på norsk utviklingsmessige språkforstyrrelser, het tidligere spesifikke språkvansker.
Utfordringene gjelder bruk av muntlig språk, der det ofte er vanskelig å komme på rett ord. Det må ikke forveksles med talevansker.
Det er ca. 5% som har DLD.

Når du sier noe som dette:

«Skal folk forstå bedre hva DLD er, må man forstå de grunnleggende begrepene først.»

så hører noen med DLD noe som dette:

«Skulle man ta for seg å gjøre et forsøk på å avklare og tydeligjøre begrepet DLD som ligger innenfor feltet språkvansker, med det formålet at de som kan regnes som upåvirket av det i hverdagen skal kunne ta til seg en bedre forståelse av hva det rent praktisk innebærer, er det klart at man ikke bare kan nøye seg med å karakterisere sameksistens med relaterte og relevante begrep som ADHD og DHD, men at det også kreves en korrekt og tydelig differensiering mellom og kategorisering av disse relaterte konseptene, for å unngå begrepsforvirring og blanding av kognitive årsaksfaktorer, slik at det blir mulig å også identifisere mangelen av pedagogisk korrekte tilrettelegginger i undervisningen.»

Det kan også gjøres forskjell mellom impressiv (å ta til seg det som blir sagt) og ekspressiv (å uttrykke seg).
Sjekk https://dldnorge.no/ for mer informasjon, eller kjøp denne lille boken om DLD fra Metafor.

Dyskalkuli

DyskalkuliDyskalkuli er spesifikke vansker i mattefaget som er medfødt og varig.
Utfordringene er knyttet til tall og regning, og da spesifikk posisjonssystemer og antall. Det kan f.eks. være vanskelig å huske at 4 er større enn 3.
Det er ca. 5% som har dyskalkuli.

Disse eksemplene illustrerer kompleksiteten; en person med dyskalkuli kan oppfatte et «vanlig» regnestykke som 42+39 som så vanskelig som følgende eksempler. Prøv å løse disse og se hvor lang tid som går med det.

Er telefonnr ditt nittinimillionertohundreseksogtjuetusenhundreogenogtjue?
Hvor mye er ๒ + ๖ ?
Hva er summen av 4131942, 298593 og tretusentohundretoogførti.
Hva er det neste i rekken 314-159-265-…
๗๗ = x -๑; hvor mye er x ?
Hva er følgende nummer i rekken 2-7-1-8-2-8-.

Lenker

Dysleksi Norge: Dysleksi
Dysleksi Norge: DLD
Dysleksi Norge: Dyskalkuli
Statped: Lese- og skrivevansker
Statped: Sprakforstyrrelser
Statped: Matematikkvansker
Browser extension: The Dyslexicator

Bruk av ikoner

Ikonene kan brukes fritt, etter CC BY-ND.

DysleksiDLD: Utviklingsmessige språkforstyrrelserDyskalkuli