Ordkart

Å pugge en definisjon uten å forstå den gjør det vanskelig for deg å huske den. Å forstå et ord eller en definisjon handler også om å sette den i sammenheng og perspektiv.
Læringsstrategi Ordkart gjør akkurat det: å sette ord i en sammenheng som du allerede kjenner til.

Fremgangsmåte 1:
Velg ordet eller definisjonen du ønsker å lære.
Skriv det ned i midten av et ark. Tenk på hvilke andre (vanskelige) ord eller konsept som er relatert til dette ordet. Plasser disse rundt, og koble dem sammen med det viktigste ordet i midten. Ikke bare dra streken bort, men tenk også på hvorfor disse hører sammen: prøv å sette ord på koblingen.

Fremgangsmåte 2:
Skriv ned alle ordene/definisjonen som er relatert til et spesifikt emne på et papir. Tegn linjer for å forbinde ordene som hører sammen. Se hvilke ord som har å gjøre med alle eller de fleste av de andre konseptene, og tegn en sirkel rundt det.

Ordkart

Øvelse:
Velg et kapittel som du må lære. For eksempel kan du for geografi lage et ordnett av definisjonene i et kapittel. Se nå om du kan finne andre ideer eller ord som også passer inn, i tillegg til de du fant i kapittelet.
Husk at det handler om å få informasjonen inn i ditt hode, så alt som du allerede vet om emnet eller som er relatert til det hjelper deg å huske det.