Rekkefølge

Organiser lesestoffet i en eller flere rekkefølger.
Jo flere rekkefølger du oppdager, jo bedre du kommer til å huske og forstå lesestoffet.

Oppdag rekkefølgenTenk på hvordan du ønsker å organisere det. Noen eksempler er:

  • viktighet
  • kronologi
  • størrelse
  • fra varm til kald
  • fra mørk til lys

Å lage en oversiktlig liste hjelper deg til å huske begreper bedre fordi du ser de i forhold til hverandre.

Oppdager du at noen begrep ikke passer inn, er det i seg selv óg interessant og det hjelper deg med forståelsen og å huske lesestoffet.