Signalord

Signalord: et fyrSignalord er ord som gir teksten struktur, og som tydeliggjør begrunnelsene forfatteren gir. Disse ord angir forbindelsene i en tekst og avklarer dem. Det er derfor smart å være oppmerksom på signalord for å kunne oppdage strukturen i teksten.

Det er forskjellige kategorier som beskriver hva som kommer i teksten:

 • Oppsummering: og, også, inklusiv, videre, dermed
 • Likeverdig: som, samtidig, like viktig
 • Alternativer: eller, hverken, annerledes, på den ene/andre side
 • Gjentakelse: igjen, tilbake til, med andre ord, som er, dette betyr, gjentar
 • Motsetning/endring: men, dessuten, derimot, på den andre siden, i stedet for, uansett, omvendt
 • Årsak/følge: deretter, fordi, følger, for den grunn, altså, dermed, derfor
 • Forutsetning: på forutsetningen, hvis, tatt i betraktning at
 • Vekt: på toppen, viktig, stemmer, til og med
 • Rekkefølge: først, til slutt, deretter, og så, som sist, forrige, neste, før, etter
 • Antakelse: la oss si, går vi ut fra, antatt at
 • Konklusjon: derfor, sammendrag, altså

Når du har øvd inn denne læringsstrategien kjenner du lettere igjen strukturen i andre tekster, som gjør det enklere å forstå innholdet.