V6-motoren for Matte

V6-engine for MathV6 er en teknikk hvor du går gjennom en matteoppgave eller mattetekst i en fast rekkefølge, for å hente ut viktig informasjon for å løse problemet.

  1. Les teksten og spørsmålet.
  2. Hva slags informasjon trenger du fra teksten?
  3. Les teksten igjen og list dataene.
  4. Finn ut rekkefølgen du skal gjøre oppgaven i.
  5. Gjør jobben.
  6. Sjekk mens du holder på om fremgangsmåten ser riktig ut, og sjekk om svaret kan stemme.

Mange elever leser først matteopgaven globalt, og begynner deretter umiddelbart med å jobbe med løsningen. Mange ganger overser de viktige problemer i oppgaven: det er da også for lite tid å registrere all informasjon i arbeidsminnet.