The Robot

robotenThe Robot: Oppdag rekkefølgen eller faste steg i oppgaver for å bedre kunne utføre de.

Med læringsstrategien ‘The Robot’ leter du etter en fast rekkefølge, planer, trinn eller andre form for regelmessigheter, som du kan bruke når du løser et oppdrag. Det er på en måte å se på det som skjer for å kunne lage instruks til en robot.
Dette hjelper deg med å oppdage orden og struktur i enkelte oppdrag, samt at du kan utføre slik oppdrag raskere og med færre feil fremover.

roboten - programmeringFremgangsmåte:
Du ser etter regelmessigheten, standardmetoden eller en fast sekvens for en rekke lignende oppgaver, og leger en ‘oppskrift’ ut av dette.