Dybdelæring

Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Dybdelæring er altså mer enn faglig fordypning. Ref: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/ Bloom og RTTI Læringstaksonomier gir muligheter å forklare definisjonen ytterlig, og gjør det mulig å måle dette. Revised Bloom’s Taxonomy for Learning nevner «Apply» når en elev må finne en fremgangsmåte for å løse et problem. Det dekker både å velge en kjent fremgangsmåte, men også når eleven må tilpasse en fremgangsmåte for å løse problemet. Klassifiseringstabellen fra RTTI (https://rtti.no/laeringstaksonomi-rtti/) nevner spesifikk «nye situasjoner». RTTI deler Bloom’s «Apply» i to …

Continue Reading

Kun du eier din læringsprosess

Læring er transformasjon, og det betyr å endre hvem du er: du vil være i stand til å gjenkjenne og bruke nye fakta og logikk, du vil forbedre ferdighetene dine, få mer erfaring, se hvordan ting utspiller seg.. Alt dette handler om å endre deg selv til å bli mer kunnskapsrik og dyktigere. Endring er nokså vanskelig når du er motivert. Men det er mye mer vanskelig hvis du ikke er motivert. I begge tilfeller ender du opp med å bli «opplært»: enten eier du den nye kunnskapen og erfaringene, eller så ender du opp med å øve deg i …

Continue Reading

Samtaletråder

Samtaletråder er en teknikk som lar deg navigere gjennom en samtale uten å gå tom for ting å si. Det er et verktøy som hjelper deg med sømløst å skifte fra ett emne til et annet, for å holde samtalen i gang. Samtaletråder gjelder nøkkelord eller interessepunkt som du hører under en samtale. For eksempel, hvis noen sier «Jeg elsker å reise», kan du plukke ut «reise» som en tråd og bruke den til å fortsette samtalen med. Du kan stille oppfølgingsspørsmål, dele en relatert historie eller gi din mening. På denne måten kan du vise interesse for den andre …

Continue Reading

ChatGPT eksempel: Det Frankiske kongedømmet og vassalforhold

Her følger en veldig kort samtale mellom en student og chatGPT 3.5, 24. april 2023. Studenten skrev tidligere følgende om emnet: Det Frankiske kongedømmet og vassalforhold Etter fallet til Vestromerriket var det flere stammer som bosatte seg i området. En av de mer suksessfulle av disse gruppene var frankerne. Det som begynte som grupper med krigere som plyndret restene av Vestromerriket ble etter hvert en overklasse som kunne kreve inn ressurser og lojaliteten til undersåttene sine i bytte mot beskyttelse. Dette var et system som var mye mer sikkert og bærekraftig for eliten og som etter hvert ble til det …

Continue Reading

Lineær og Konseptuell tenkning

Nevrodiversitet er et begrep som refererer til mangfoldet i alle hjernene våre. Utgangspunktet for opplæring og skolegangen går ut fra at hjernen fungerer stort sett på samme måte for alle, men det er mange individuelle variasjoner i hvordan hjernen fungerer og hvordan vi oppfører oss. Derfor tenker og lærer vi på forskjellige måter. De med AD(H)D, dyskalkuli, dysleksi, autisme, er høybegavet osv. har en hjerne som er strukturert litt annerledes enn det som blir sett på som vanlig.

Continue Reading

Søvnmangel hos skoleungdom

Tenåringer får ikke nok søvn Det er vel fra tidens begynnelse at foreldre har vært frustrert over tenåringer som ikke får nok søvn. Uansett av hvor tidlig de legger seg, så er de ikke til å få opp om morgenen og de må gjerne vekkes flere ganger for å få de avgårde til skolen i tide. Har de først kommet seg på skolen opplever lærerne at de sliter med å følge med i timene: de er fremdeles trøtt. Et kjent problem, og såpass interessant at flere har undersøkt hva som kan ligge bak. Resultatene peker på flere grunner. En av …

Continue Reading