Ordkart

Å pugge en definisjon uten å forstå den gjør det vanskelig for deg å huske den. Å forstå et ord eller en definisjon handler også om å sette den i sammenheng og perspektiv. Læringsstrategi Ordkart gjør akkurat det: å sette ord i en sammenheng som du allerede kjenner til. Fremgangsmåte 1: Velg ordet eller definisjonen du ønsker å lære. Skriv det ned i midten av et ark. Tenk på hvilke andre (vanskelige) ord eller konsept som er relatert til dette ordet. Plasser disse rundt, og koble dem sammen med det viktigste ordet i midten. Ikke bare dra streken bort, men …

Continue Reading

Rekkefølge

Organiser lesestoffet i en eller flere rekkefølger. Jo flere rekkefølger du oppdager, jo bedre du kommer til å huske og forstå lesestoffet. Tenk på hvordan du ønsker å organisere det. Noen eksempler er: viktighet kronologi størrelse fra varm til kald fra mørk til lys … Å lage en oversiktlig liste hjelper deg til å huske begreper bedre fordi du ser de i forhold til hverandre. Oppdager du at noen begrep ikke passer inn, er det i seg selv óg interessant og det hjelper deg med forståelsen og å huske lesestoffet.

Continue Reading

Signalord

Signalord er ord som gir teksten struktur, og som tydeliggjør begrunnelsene forfatteren gir. Disse ord angir forbindelsene i en tekst og avklarer dem. Det er derfor smart å være oppmerksom på signalord for å kunne oppdage strukturen i teksten. Det er forskjellige kategorier som beskriver hva som kommer i teksten: Oppsummering: og, også, inklusiv, videre, dermed Likeverdig: som, samtidig, like viktig Alternativer: eller, hverken, annerledes, på den ene/andre side Gjentakelse: igjen, tilbake til, med andre ord, som er, dette betyr, gjentar Motsetning/endring: men, dessuten, derimot, på den andre siden, i stedet for, uansett, omvendt Årsak/følge: deretter, fordi, følger, for den …

Continue Reading

V6-motoren for Matte

V6 er en teknikk hvor du går gjennom en matteoppgave eller mattetekst i en fast rekkefølge, for å hente ut viktig informasjon for å løse problemet. Les teksten og spørsmålet. Hva slags informasjon trenger du fra teksten? Les teksten igjen og list dataene. Finn ut rekkefølgen du skal gjøre oppgaven i. Gjør jobben. Sjekk mens du holder på om fremgangsmåten ser riktig ut, og sjekk om svaret kan stemme. Mange elever leser først matteopgaven globalt, og begynner deretter umiddelbart med å jobbe med løsningen. Mange ganger overser de viktige problemer i oppgaven: det er da også for lite tid å …

Continue Reading

Sjargong

Ord som du ikke helt, eller kanskje ikke i det hele tatt forstår, kan være stor hindring for å lære. I tekstene finner du to forskjellige typer uttryksmåter: sjargong og abstrakt språk.

Continue Reading

Chunking

Korttidshukommelsen din har begrenset kapasitet. Den kan holde informasjon i opptil 30-40 sekunder. Unge mennesker, opptil ca. 14 år, kan huske og behandle 3-7 forskjellige emner samtidig. Fra ca. 14 år av øker det til 5-9 samtidige emner i korttidshukommelsen. Så hva kan du gjøre for å huske mer og bedre?

Continue Reading

Dekke over

«Dekke over»-læringsstrategien består av at du gradvis dekker over mer og mer av det opprinnelige lærestoff, mens du gjentar og fylller ut det som er dekket over, til du til slutt husker det hele.

Continue Reading

Huskekort

Huskekort har vært i bruk lenge. Boken «Reading disentangled», skrevet av Favell Lee Mortimer i 1834 regnes som den første boken som er basert på prinsippene bak: kapittel 1 viser bilder med bokstaver, og kapittel 2 kun bokstaver med en instruks til læreren «at barnet skal fortsette å benevne bildene fra første kapittel». Sebastian Leitner presenterte på 70-tallet en enkel og effektiv måte å øve inn fakta. Det er lett å se hvor brukbart dette er for å pugge fremmedspråklige ord, men huskekort kan også med fordel benyttes for f.eks. matematiske formler.

Continue Reading

Seks Tankehatter

Læringsstrategien Seks tenkehatter er utviklet av Edward de Bono, og handler om hvordan du tenker. De Bono kategoriserer tanker på følgende måte: Hvit: Informasjon, fakta – så mye som mulig uten tolkning og mening: objektiv Rød: Intuisjon, følelser: subjektiv Svart: Forbehold og forsiktighet: finne svakheter Gul: Håp, kreativitet, se det positive: finne muligheter Grønn: Ideer, løsninger: finne løsninger Blå: Organisering og meta-tenkning (tanker om tenkningen): se helheten Metoden tar hensyn til hvordan hjernen fungerer og går ut fra at hjernen påvirkes av kjemiske stoffer, som er forskjellige når vi er forsiktige og når vi er positive. Vi kan altså ikke …

Continue Reading